Haberler

20Haziran 2022

Entelektüel Bir Kimlik İnşasında “Mevlevihâneler” Yeniden Rol Alabilir mi? | Murat Özer

Şüphesiz Hz. Pîr Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmînin aşk ve ilimle yoğrulmuş örnek hayatını taklid-tahkik aralığında meşk etmiş, bu coğrafyanın en önemli sosyal ve dinî organizasyonlarından birisi olan Mevlevilik, Selçukludan Osmanlıya Anadolu kültür birikiminin en önemli yapı-taşlarından birisi olmuştur. Son derece kişisel ve spesifik bir ilgi gerektiren sûfî geleneğin Belh şehrinden uzanan yolculuğu, Anad...››

Detaylar [+]

Instagram