Kurumsal / Geleneksel Sanatlar - Sergi / Tasvîr-i Zaman

Tasvîr-i Zaman

 

 

"Tasvîr-i Zaman" İslam Kültüründe Minyatür Sanatı

 

İslâm sanatında 'tasvir' olarak adlandırılan minyatür, Fransızca 'miniature' kelimesinin dilimize yerleşmiş şeklidir. Daha çok metne yardımcı bir izah unsuru olarak bulunan minyatürler, kimi zaman bir albüm içinde toplu olarak da bulubilen; suluboya, altın ve gümüş yaldız teknikleriyle yapılan, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtmayan küçük boyutlu resimlerdir. Projenin gerçekleştirilmesindeki kabul, zannedilenin aksine, İslam kültüründe tasvirin yasağına dair hükümlerin yanlış intikal etmesi günümüzde "tasvir" sanatının doğru anlaşılmamasını sağlamaktadır.

İslam Kültürünün en önemli sanat unsurlarından birisi olan bu sanata dair eksik bilgi ve düşüncelerin tashih edilmesi kronolojik ve kültürel birikimlerin "Documentary Art" anlayışı ile dijital bir strateji izleyerek izleyiciler ile buluşturulması projenin en önemli amaçlarından birisidir.

 

Proje IGMG tarafından düzenlenen 26 Nisan 2014 tarihinde Almanya'da gerçekleştirilen UNIDAY 2014 Düşünce Seyre Düşünce projesi kapsamında tasarlanmış ve Kadimsanat Grubu tarafından uygulanmıştır. 

Tasvîr-i Zaman - İndir