Kurumsal / Sahne Sanatları / Nevniyâz Ritim Topluluğu

Nevniyâz Ritim Topluluğu

Türk müziğinin sahip olduğu mükemmel ritim olgusunu klasik bir üslupla olması gereken orijinde icra etmeyi arzu eden bir genç grubu tarafından 2004 senesinde temelleri atılan grubun ilk çalışmaları bu dönemde gerçekleştirdikleri çeşitli albüm kayıtları ile başlamıştır. Uzun bir serüven geçiren bu çalışmaların ardından bir fetret devri yaşamış grup üyeleri 2007 yılından itibaren tekrar yeni bir vizyon için çalışmalarına başlamış ve müzikal bir çok birikimi performansları için hazırlamaya koyulmuşlardır. "Nevniyaz Ritim Grubu" liderliğindeki proje, ritim performansına dayalı çalışmaları ve bireysel performansları içermektedir. Dünyadaki sûfî müziklerde yer alan "tüm" anlayışları içine alan bir müzikal düşünce ile oluşturulan bu proje, özellikle İslam coğrafyasındaki müzikte "ana enstrüman" konumundaki Vurmalı sazlar grubu ile icra edilmekte uluslararası müziğe dair tüm konuları işlemektedir.