Kurumsal / Sanat Grubumuz / İlknur SİSNELİOĞLU (Araştırmacı)

İlknur SİSNELİOĞLU (Araştırmacı)
Proje Koordinasyon - İçerik Yönetmeni

İlknur SİSNELİOĞLU (Araştırmacı)

İstanbul Fatih'te doğan ve Bayburtlu bir aileye mensup araştırmacı lise öğrenimini Beyoğlu Anadolu Lisesi (English High School for Girls)'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans ve aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda yüksek lisansını bitirmiştir. Çalışma hayatına Almanya kökenli H@vuz Yayınları ve H@vuz Dergisi'nde yaptığı kitap editörlüğü ve köşe yazarlığı faaliyetleriyle başlamış olup sonrasında Türkiye'deki önemli reklam ajanslarında iş tecrübesini devam ettirmiştir. Metin yazarlığı, içerik yönetmenliği, editörlük, yayın yönetmenliği gibi pozisyonlarda disiplinler arası diyalog anlayışıyla çalışma hayatını sürdürmüştür. 2009 yılından itibaren Kadimsanat Grubu'nun hem içerik yönetmenliğini yapmakta hem de basın ve halkla ilişkilerini yönetmekte olup pek çok projesinde aktif rol almaktadır. 2015 yılında Kadimsanat Grubu bünyesinde geliştirdiği Zevrak Design adlı markanın da kurumsal iletişim direktörlüğünü yürütmektedir. Sanat grubunun Şah Hüseyn'in Firkatiyle, Osmanlı'nın Son Mersiyehânı Hüseyin Sebilci (Okurlar) Özel Etkinliği, Hüseyin Vassâf Özel Etkinliği, "Aşk ile" Sergisi, Sırr-ı Yûnus, Aşk Senin Aşık Senin Abdülehâd Nûrî İlahileri Albümü, Sikkenin Altındaki Sanat Türk Kültür-Sanatında Mevlevîlik İzleri Kitap Projesi, Sevdâ-yı Muhammed Hoca Ahmed Yesevî Özel Etkinliği gibi önemli projelerinde vazife almış olan araştırmacının yayınlanmış kitap ve çeşitli dergilerde makaleleri mevcuttur. Hâlen İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde doktora programına devam etmektedir.