Kurumsal / Sahne Sanatları / Enderûn’dan Nağmeler

Enderûn’dan Nağmeler

Enderûn'dan Nağmeler (2013-.... )

Enderûn mekteplerinde milli kültür için gerekleri olan derslerin yanı sıra milli musiki adına da önemli eğitimler verilmiştir. İşte bu sayede Enderûn içerisinde Hammamizade İsmail Dede Efendi, İzzet Efendi, Kemani Ali Ağa, Numan Ağa gibi önemli isimler yetişmiştir. Proje içerisinde Enderûn'da yetişmiş olan önemli musiki ustaların eserleri yer almakla birlikte bu kişilerin hayatlarından da önemli kesitler de izleyiciye sunulmaktadır. Proje epik bir anlatım kurgusuyla Enderûn içerisinde izleyicileri musiki eşliğinde bir yolculuğa çıkarmaktadır.