Kurumsal / Basım-Yayım / Bir Destan Antolojisi Çanakkale Şiirleri

Bir Destan Antolojisi Çanakkale Şiirleri

Bir DESTAN antolojisi - ÇANAKKALE Şiirleri

Çanakkale zaferi üzerine bugüne dek sayısız çalışma yapılmış ve bu çalışmaların her biri konunun sınırlı bir kısmına ağırlık verebilmiştir. Herkes meseleye kendi penceresinden bakabilmiş ve bütünün tek parçasını, meselenin bir yüzünü görebilmiştir. Bu durum tabii ki yapılan çalışmalarda bir noksanlık olduğu anlamına gelmez. Üzerinde çalışılan gerçeğin tamamının tek bir çalışmada bulunması ise, zaten neredeyse imkansızdır. Bunun sebebi ise, o gerçeğin çok yönlü,çok katmanlı ve muhteşem bir büyüklüğe sahip oluşudur. Bütün bunlarla birlikte tarihimizin önemli nişanlarından biri olan Çanakkale zaferi gibi büyük hadiseleri spesifik bir zaman dilimine sığdırmaya çalışmak ve rafa kaldırmak pek yerinde bir davranış örneği de teşkil etmez. Bu büyük hadiseler ne kadar çok hatırlansa, üzerinde ne kadar üzün süre çalışılsa, konuşulsa ve hatırlatılsa o kadar faydalı ve yerinde olacaktır. Zira nefes alıp vermek nasıl bedenimiz için gerekliyse, bu konu da maneviyatımızı hayatta tutmak adına bir o kadar gerekli ve hatta şarttır. Çanakkale zaferimiz başta olmak üzere, tarihimizde var olan birtakım hadiseleri hatırlamak ve ruh dünyamızda canlı tutabilmek, hayatımızı ve varlığımızı değerli kılan manevi duygularımızı besleyen son derece önemli köşe taşlarıdır.

Bir DESTAN antolojisi - ÇANAKKALE şiirleri adındaki bu antoloji projesi de, söz konusu bütününü bugüne dek görülmüş olan sadece bir yüzünden ilhamla vücut bulmuş bir çalışma olarak yayın hayatındaki yerinde bir önemli köşe taşı olmayı başarmıştır. Kutlu Çanakkale zaferinin gönüllerde uyandırdığı maneviyatın bir eseri olarak ortaya çıkmış olan şiirleri bu projede bir araya toplayarak bizler de ceddimize layık olmaya çalışmanın bir ürünü olarak kaleme alınmış bu derleme çalışması Küçükçekmece Belediyesi yayınları arasında okuyucu ile buluşmuştur. Bu çalışma Çanakkale'deki çetin mücadele ve sonucunda kazandığımız şanlı zafer üzerine bugüne dek yazılmış tüm şiirlerin bir arada toplandığı akademik ve ansiklopedik bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmada yer alan şairler, inceleme kolaylığı açısından alfabetik bir sıra ile işlenmiş. Şiirlerden evvel Çanakkale'de kazandığımız zafer üzerine yazılmış akademik bir makale yer almış ve bu şekilde meselenin muhteviyatı öncelikle işlenmiş olup çalışma daha sağlam bir temel üzerine oturtulması amaçlanmıştır.