Kurumsal / Prodüksiyon Danışmanlığı / Aşk Senin... Aşık Senin...

Aşk Senin... Aşık Senin...

Aşk Senin... Aşık Senin...

İstanbul tasavvuf kültürünün en önemli köşetaşlarından birisi olan Hz. Pîr.  Abdülehad Nûrî, Anadolu'nun en önemli halveti tarikati kollarından birisi olan ve İstanbul'un tasavvufi hayatında son derece önemli bir yere haiz "Sivâsîliğin" kurucusudur.  Son derece yüksek bir ilmi ve manevi bir mertebeye sahip bulunan Abdülehad Nûri'nin aynı zamanda "Nûrî" mahlasıyla yazdığı arifâne şiirleri bulunmaktadır ve bunlar bir divan oluşturacak kadar hacime sahiptir. Tekke musikisine yüksek seviyede ilham kaynağı olmuş bu nutk-u şerifler musikimizde yüzlerce kez bestelenmiş bir yeküne sahiptir. Proje bu birikimden yola çıkarak Hz. Pîr Abdülehad Nûrî'nin bestelenmiş eserlerinden müteşekkil bir albüm projesi olarak tasarlanmış ve dinleyiciler ile buluşmuştur. 

Aşk Senin... Aşık Senin... - İndir