Kurumsal / Sahne Sanatları / Ağla Mâtemdir

Ağla Mâtemdir

Ağla Mâtemdir - Küçükçekmece Belediyesi (2010)

İslam dinini yaşayan toplumlardaki "zamanın üzerinden yaşanan ritüellerde" son derece önemli olan Muharrem ayı, İslamiyet'ten önce var olan kadim dinlerden beri önemli olmakla birlikte özellikle Hz. Muhammed (SAV)'in hicretinden sonra 61 yılında yaşanan elem vakıa ile birlikte İslam toplumu üzerinde kapanması mümkün olmayan büyük bir yaraya dönüştü. Hicrî Muharrem 61 tarihinde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Hz. Hüseyin, ailesi ve Ehl-i Beyt-i Mustafâ'nın birçok müntesibinin şehit edildiği bu olay bütünüyle ele alındığında hâlâ âşıkların gönüllerini yaralamaya devam etmektedir. Tarihi süreç içinde Osmanlı kültüründe de bu hazin olay hiç unutulmamış ve kültürümüzde büyük bir Muharrem geleneği olarak matem havasında yaşanmıştır.  İşte bu gelenekten ve hislerden yola çıkılarak Türk Tekke Musikisi'nde son derece önemli bir yere sahip Muharrem ayına özel eserler ile önemli bir projeye imza atılmıştır. Bu aya özgü son derece hassas anlamlar taşıyan bu matem kültürü KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi'nin himayelerinde "Ağla Matemdir" konseri ile konunun hassasiyetine sahip halkımızla buluşmuştur. Gönlümüzdeki Ehl-i Beyt sevdasının konser boyunca icra edilen mersiye, maktel ve muharremiyeler ile, bu facianın âşıkların gönüllerinde açtığı yarayı bir nebze olsun sizlerle paylaşıp, akıttıkları matem yaşlarına ortak olmak projenin en önemli felsefesi olmuştur. 

Ağla Mâtemdir - Broşür - İndir